Υπηρεσίες και κόστη

Vector 2 (Stroke)

Συμμετοχή στον πλειστηριασμό

Απόκτηση ακινήτου

Επιπλέον υπηρεσίες

*Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής ακινήτου παρέχουμε φυσικό τεχνικό φάκελο του ακινήτου, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του.

Ανακαλύψτε τις καλύτερες ευκαιρίες σε ακίνητα πλειστηριασμού

Vector 2 (Stroke)